Hanes Llangrannog
Cylchlythyr
Busnesau Lleol
Cysylltiadau Llangrannog
Lletyau 1
Lletyau 2
Lletyau 3
Tywydd / Amserlen Llanw
Oriel Ffoto 1
Oriel Ffoto 2
Oriel Ffoto 3
Oriel Ffoto 4
Cysylltiadau Cymru
Cranogwen
Amserlen Bysiau

Maes Carafannau Gilfach

01239 654250

 

 Castle Hall

'Gullsway' Chalet (Uwchben y Pentref, Pump munud o'r Traeth)

Teliffon 01902 424720

 

 

 

 

1 1

 Aberafon

Teliffon 07950 083385     aberafon1@gmail.com   

Trem-y-Don (ar lan y mor)

01628 311764.

e-bost cottages@calycon.co.uk

 

 

Blodfa

Teliffon 01239 615008

Bywel (Dau funud o'r Traeth)

Teliffon 01564 230028

Bythynnod Frondolau Fach (un munud o'r  Traeth )

Teliffon 01239 654594

SeaView (Uwchben y Pentref, Pum munud o'r Traeth)

Teliffon 02920 762174

Dolwylan (Dwy funud o'r Traeth)

Teliffon 01239 654594

  

Bwthyn Blaendolau (Dau funud o'r Traeth)

Teliffon 01239 654594

 

Pant

                             Teliffon 01782 372349

 

Chalet (Uwchben y Pentref, Pum munud o'r Traeth)

 Teliffon 01162 393594

  Clic ar y Foto

 Bungalo Caban Traeth (Ar lan y Mor)

 Teliffon 01239 654642

Dyweddariad 28-01-2020