Arfordir Llangrannog

Llangrannog DVD

 


 

Home
Hanes Llangrannog
Cylchlythyr
Busnesau Lleol
Cysylltiadau Llangrannog
Lletyau 1
Lletyau 2
Lletyau 3
Tywydd / Amserlen Llanw
Oriel Ffoto 1
Oriel Ffoto 2
Oriel Ffoto 3
Oriel Ffoto 4
Cysylltiadau Cymru
Cranogwen
Amserlen Bysiau

Mae pentref Llangrannog yn gorwedd ar afordir Ceredigion, mewn cwm cul lle mae'r afon Hawen yn gwneud ei ffordd yn gyflym i fae Aberteifi. Mae afon fach arall, Nant Eisteddfa yn rhedeg i'r môr drwy Cwm Eisteddfa. .

Yn y rhan isaf, mae'r cwm yn serth, ac yn ffurfio ceunant rhinwedol, hefo'r afon Hawen yn disgyn, ar un adeg, fel rhaeadr.

Mae'r pentref wedi ei wasgaru ar hyd y cwm, y rhan henaf o'r pentref, yn cynnwys yr eglwys, uwchben y rhaeadr, wedi ei ymguddio o olygfa'r mor.

Yr oedd pentref y traeth wedi ei adeiladu yn fwy diweddar, ac am flynyddoedd fu yn llwyddianus fel porthladd fach masnachol.

Mae'r cyfieithiad uwchben allan o "Stori Llangrannog", gan Mervyn Davies, cyhoeddwyd gan Gwasg Gomer, Llandysul yn 2003, y trydudd cyhoeddiad.

Heddiw,  mae Llangrannog yn wybodol i filoedd o ymwelwyr fel pentref tawel a diogel ar lan y môr, gyda dau tŷ tafarn,'Y Pentre' ac 'Y Llong', dau tŷ bwyta, 'Cafe y Patio' a 'Caban y Traeth' (yn flaenorol 'Y Gegin Fach') ag un siop gyffredinol, sef 'Glynafon'.

 

     

©  wedi cynllunio gan, ac yn eiddo i  Bryan Davies Nid yw

yn "swyddogol" o'r gymdeithas. Bydd unrhyw ddeunydd neu gysylltiadau a ddefnyddir ar y wefan  yn cael ei gydnabod.

 

 

                                                      

Mae miwsig a ddefnyddiau ar y Wefan gan y Band Celtaidd Cymraeg 

       

 Dyweddariad 22/05/2024