Hanes Llangrannog
Cylchlythyr
Busnesau Lleol
Cysylltiadau Llangrannog
Lletyau 1
Lletyau 2
Lletyau 3
Tywydd / Amserlen Llanw
Oriel Ffoto 1
Oriel Ffoto 2
Oriel Ffoto 3
Oriel Ffoto 4
Cysylltiadau Cymru
Cranogwen
Amserlen Bysiau

    1918

1917

Llangrannog Pentre a dyfodd o gwmpas yr eglwys a sefydlwyd yn oes y seintiau er fod Celtaid cynnar ar Bendinas Lochtyn. Datblygoedd y pentref gyda thwf mansach y mr. Adeiladwyd 24 llong ger y traeth a lan at 1914 morwyr oedd y rhan fwyaf o drigolion y pentref. Erbyn heddiw pentre ymelwyr a mwynhad lan y mr yw'r atyniad mwyaf. Mae croeso i bawb yn Llangrannog a'r ardal mewn gwaith a hamdden a gobeithio y bydd pawb yn maenteisio ar yr amryw gyflesterau.

Eglwys Sant Carannog . Adeiliadwyd yn wreiddiol o bren tua 500oc gan y Sant a fu hefyd yn Crantock, Carhampton, Gwlad yr haf, Cernyw a Carantec yn Llydaw. Mae'r adeiliad presennol yn dyddio o 1885, ond mae creiriau ynddo wedi eu gasglu er dyddiau'r Normaniaid. Mae bedd Cranogwen yn y fynwent ar yr ochr ogleddol uwchben yr eglwys.

Hanes Sant Carannog

Ffynon Fair. Mae'r ffynnon yma mor hen 'r pentref ei hun, ac roedd yn gyrchfan i bererinion, a ddeuai i flasu ac i gymrud y dwr llesol.

Y Gerwn. Rheadr drawiadol a gwerth ei gweld. Fe ddefnyddiwyd cwymp y dwr i redeg ffatri wln ychydig lathenni islaw. Mae enghrefftiau o gynnyrch Y Ffatri  (sydd mewn dwylo preifat heddiw) yn yr Amgueddfa Wln yn Drefach.

Carreg Bica. Rhwng y ddau draeth saif dant y Cawr Bica, y dant a boerodd allan ar l dioddef o'r danoedd. Dyna'r  chwedl !. Mewn gwirionedd stac yw Carreg Bica a cheir nifer o rhain ar hyd yr yfordir. Diflanodd darn mawr o Garreg Bica ychydig o flynyddoedd yn l.

Tair llong a'r draeth Llangrannog

"Y Stori ac Hanes Llangrannog", gan Mervyn Davies,  cyhoeddwyd gan Gwasg Gomer, Llandysul yn 2003, y trydudd cyhoeddiad. Pris 5 o'r busnesau Lleol.

"Llangrannog, Chwilio Etifeddiaith  Pentre arfordir", gan Dr. J. Geraint Jenkins wedi cyhoeddi gan Cymdeithas Cyngor Llangrannog  yn 1998, pris 3.

Plas Rhydcolomenod. Mae rhannau o'r tŷ pwysig a dyalanwadol yr ardal yma yn dyddio o'r 17fed ganrif. Bu Lloyd George yn aros yma pan oedd y plas yn gartref i D.O. Evans A.S Ceredigion. Yn y 18ed ganrif yr oedd teulu Price yn arweinyddion y Diwygiad Methodistaidd a bu nifer o bobl fel Howell Harris a William Williams yn aros yno.

   

Yr Odyn Galch. Un o pump oedd yn Llangrannog yn wreiddiol. Roedd rhaid llosgi'r calch a fewnforiwyd cyn ei werthi fer cwrtiaith i'r ffermwyr lleol. Mae'r Odyn uwchben y Clwb Cychod ar yr heol i fyny am PenRhip.

Y Ffotograff , oddi tanodd yw'r un henaf am y pentref allan o llyfr "Y stori Llangrannog", gan Mervyn Davies.

Cymharu a llun "fodern" ar y Dde, yn dangos bod amlinell y pentref ddim wedi newyd llawer tros y Blynyddoedd.

Dyweddariad 18-01-2019