Hanes Llangrannog
Cylchlythyr
Busnesau Lleol
Cysylltiadau Llangrannog
Lletyau 1
Lletyau 2
Lletyau 3
Tywydd / Amserlen Llanw
Oriel Ffoto 1
Oriel Ffoto 2
Oriel Ffoto 3
Oriel Ffoto 4
Cysylltiadau Cymru
Cranogwen
Amserlen Bysiau

 

 

Siop Glynafon

Newyddiadur dyddiol, Nwyddau, Cyfeithwyr, Anrhegion, Hufen ia, Nwydd Traeth, Cychod Chwyddiant, 

 

Swddfa'r Post

Blaencelyn

Patio Cafe

Ar agor 7 diwrnod (Penwythnos yn y Gaeaf), Coffi, Cacennau, Ty Bwyta Trwyddedig, Hufen ia 

Lleoliad ar waelod maes parcio Y Llong, a mynediad or traeth.

Caban Y Traeth (Yn flaenorol "Y Gegin Fach")

Ar agor 7 diwrnod (Penwythnos yn y Gaeaf). Pysgod a Sclodion, Hufen ia, Diod oer, Coffi, Cacennau, Ty Bwyta.

Lleoliad ar lan y mr.

Y Pentre

Ar agor 7 diwrnod yn yr Haf. Llety gwely a brecwast. Ty Bwyta Arddangosfa Celf trwy gydol y Flwyddyn.

Lleoliad ar Glan y mor.

01239 654345

Y Llong

Ar agor 7 diwrnod, ar hyd y flwyddyn. Ty Bwyta.

Maes Parcio i Ymwelwyr.

01239 654510

 

Dyweddariad 28/01/20